آموزش یار جمعه 2 شهریور 1397 12:55 ق.ظ نظرات ()
موانع نوآوری عبارتند از:
1- محدود كردن طرق ارتباط با مدیر عامل: هنگامی كه ارتباط مدیر عالی با بقیه اعضای سازمان فقط از طریق چند نفر معین امكانپذیر باشد، سؤبرداشتهای زیاد می شود، روحیه مخاطره پذیری تضعیف می شود و جوی مستعد«عدم قبول مخاطره»به وجود می آید.
2- حاكمیت جو عدم تحمل اختلاف سلیقه: اگر مسوولان سازمان تحمل سلیقه های مخالف را نداشته باشند، انسجام و وحدت كاركنان از بین می رود و جوی كسل كننده و یكنواخت حاكم می شود. در این شرایط هر یك از كاركنان كه به وضع موجود انتقاد داشته باشند، برچسب«خرابكار»می خورند.
3- افراد ذی نفع در حفظ وضع موجود: اگر افراد و گروههایی وجود داشته باشند كه در حفظ وضع موجود ذی نفع باشند، امكان نوآوری محدود می شود. افراد و گروههای ذی نفع، منافع فردی و گروهی خدو را بر منافع كل سازمان برجیح می دهند و بر دفاع از حریم خود در برابر دخالت دیگران اصرار دارند.
4- تاكید بر افق زمانی كوتاه مدت: اگر افق دید مسوولان محدود باشد،بر هدفهای كوتاه مدت تاكید خواهند داشت و از افكار و طرحهای جدید كه در بلند مدت مسمرثمر خواهند بود، استقبال نخواهند كرد.
5- تصمیم گیرندگان بیش از حد حسابگر: اگر تصمیم گیرندگان بیش از حد حسابگر باشند، نوآوری با مشكل مواجه خواهد شد، زیرا آنان برای تبدیل خلاقیت به یك فراگرد دارای جدول زمان بندی دقیق برای اخذ نتایج، تلاش خواهند كرد.
6- اعطای پاداشهای نامناسب: استفاده از پاداش و ازار های كنترلی برای پرداختن به كارهای جاری، را از اهتمام به انجام كارهای ابتكاری و غیر مرسوم و نوآورانه، باز می دارد.
7- تاكید بیش از حد بر الزامات بوركراتیك، تاكید بیش از حد بر لزوم رعایت قواعد، مقررات و رویه های جاری و ضرورت افزایش كارایی، خلاقیت و نوآوری را با ناكامی مواجه می سازد(رضائیان  ،1378،صص109و110).


2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری در سازمان

- نهادینه شدن فرهنگ ارائه ایده و اجرای طرح های نو و معرفی نوآوری در سازمان به عنوان یك ارزش اجتناب ناپذیر تقاء و توسعه
- ارتقاء صمیمیت و اعتماد، در میان افراد و گروه های كارآمد و تشویق افراد و گروه های كاری به ارائه طرح ها و ایده های نو
- استفاده موثر از مهارتهای افراد با توجه به دانش و توانایی های آنها
- پشتیبانی از خطرپذیری و دگرگونی و تحمل اشتباهات كاركنان از سوی مدیران
- تشویق به كارگروهی از طریق ایجاد اهداف و ارزشهای مشارك
- پشتیبانی از واحد تحقیق و تویعه فعال كه یكی از ضرورت های اساسی برای نهادینه كردن نوآوری است(رسولی، 1389،ص34).


حكایت:
در زمان های قدیم، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داده و برای اینكه عكس العمل مردم را ببیند خودش را جایی مخفی كرد. بعضی از بازرگانان  و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت ار كنار تخته سنگ می گذشتند، بسیار هم غرولند می كردند كه این چه شهری است كه نظم ندارد، حاكم شهر عجب مرد بی عرضه ای است. با این وجود هیچكس تخته را از وسط برنمی دانشت. نزدیك غروب یك روستایی كه پشتش بار میوه و سبزیجات بوده یه سنگ نزدیك شد. بارهایش را  زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را كناری قرار داد. ناگهان كیسه ای را دید كه وسط جاده و زیر تخته سنگ قرار داده سده بود. كیسه را باز كرد و داخل آن سكه های طلا و یك یادداشت پیدا كرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر سد و مانعی می تواند یك شانس برای تغییر زندگی باشد.
نكته : در جایی خوانده ام كه«قطعه سنگی كه مانع راه اشخاص ضعیف و درمانده است در راه انساهای توانمند و صاحبان اراده به منزله پله ای می شود كه آنها را به طرف ترقی و تعالی سوق می دهد» (محمد كیا و همکاران, 1386, ص56).