آموزش یار جمعه 9 آذر 1397 01:28 ق.ظ نظرات ()

 پایان نامه : بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
 پایان نامه  : بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 92- 1391
پایان نامه : بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389
 پایان نامه : بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی
پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی
پایان نامه : بررسی سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90
پایان نامه : بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهررشت سال1391
پایان نامه : بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی– درمانی دکتر حشمت رشت در سال 92-1391
پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با سوختگی در کودکان 6-1 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی سونح سوختگی ولایت شهر رشت در سال 1389
پایان نامه : بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392
 پایان نامه : بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392
پایان نامه : بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391
 پایان نامه : بررسی وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392
پایان نامه : بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 91-1390
پایان نامه : بررسی موانع عملکردی بخش¬ های مراقبت ویژه از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان¬ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 پایان نامه : بررسی فراوانی بیضه ی نزول نکرده و ریسک فاکتورهای آن در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستانهای بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیائیان تهران

پایان نامه های رشته تاریخ
 لیست زیر فقط بخشی از پکیج پایان نامه های رشته تاریخ است و فایل های پکیج تعدادشان بیشتر است.

پایان نامه  رشته تاریخ : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب
 پایان نامه  رشته تربیت بدنی : تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام
 پایان نامه  رشته تاریخ: بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم
 پایان نامه  رشته تاریخ : رژیم تحریم سازمان ملل متحد
پایان نامه  رشته تاریخ : سنجش تطبیقی آموزه های مانوی با مسیحیت در عصر ساسانی
پایان نامه  رشته تاریخ : اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان از کوروش تا داریوش اوّل
 پایان نامه : ارتش و دولـت دکتر مصـدق
 پایان نامه : بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی
 پایان نامه : بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک
 پایان نامه : بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام
 پایان نامه : تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم
 پایان نامه : وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه
 پایان نامه  : تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام
 پایان نامه  : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه
 پایان نامه : چگونگی و چرایی ایجاد،بازسازی و تعمیر بارگاه‌های شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه
 پایان نامه :مطالعه و بررسی عوامل زیست محیطی منطقه میناب به منظور بررسی نقش این عوامل در شکل گیری الگوهای تدفینی گورستان نخل ابراهیمی
 پایان نامه  :بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام
 پایان نامه  : بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری
 پایان نامه  : بررسی فرهنگ سیاسی شیعه بر سبک زندگی سیاسی ایرانی

متن کامل در سایت:
 40y.ir